.
Met de stichting Woord bij Daad begonnen Linda Tijssen en Jack van Lieshout in 2001 de eerste stalling en beheerden deze naast het werk als buurtvoorziening. Bij de groei naar meer locaties en het toenemen van de werkzaamheden hiervoor, werd dit een zakelijk project en voortgezet in De Baron De Stalling B.V.

De Baron is overal actief

De Baron beheert eenentwintig stallingen, naast het aanbieden van een veilige plek voor het stallen van een fiets, scooter of motor herbergen veel stallinglocaties opslagunits. In bijna vijftig units verspreid over de stad, kunnen Amsterdammers hun dierbare spullen droog en veilig opslaan.

Naast de stallingen, waarvan de eerste in 2001 geopend werd, zijn er inmiddels een zeventiental werkruimtes/ateliers gecreëerd waar creatieve ondernemers en kunstenaars tegen maatschappelijke huren hun activiteiten kunnen ontplooien.

Alle activiteiten van De Baron hebben duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen als motto, bij elke locatie zijn of worden geveltuinen, plantenbakken en in een aantal gevallen groene daken gerealiseerd. Verder zijn alle locaties voorzien van ledverlichting en er worden regelmatig activiteiten in en samen met buurtbewoners georganiseerd.
Dit is dagelijkse kost voor De Baron nu maar ook in het verleden is het nodige bereikt.

Vanaf 2000 tot 2006 is in opdracht van een aantal stadsdelen de bedrijvigheid gestimuleerd, in een samenwerkingsverband met woningbouwverenigingen en diverse makelaars zijn bedrijfsruimtes na renovatie in handen gekomen van ondernemers, maatschappelijke organisaties en kunstenaars. 
Men kreeg de ruimtes in handen via De Baron en tegen maatschappelijke huren kregen met name starters de kans om hun activiteit succesvol te maken.
Naast de invulling werden etalages van deze nieuwe ondernemingen alsook bestaande opgeknapt om de uitstraling te verbeteren en daarmee de diverse buurten waar men gevestigd was. 
Zes jaar lang werd elke maand een ruimte ingevuld en een etalage verbetert.

Er is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het toenmalige stadsdeel West naar het beter invullen van bedrijfsruimtes in Amsterdam West rondom de Ten Katemarkt. ‘Omslag in opslag’ moest de vaak slecht onderhouden en ineffectief gebruikte ruimtes aan laten pakken en verbeteren. Er is geen vervolg gegeven aan het onderzoek.

In opdracht van diverse stadsdelen zijn er onderzoeken uitgevoerd naar mogelijkheden om fiets parkeren in verschillende buurten te verbeteren en om meer inpandige stallingen te creëren. 
Naast de fiets gerelateerde onderzoeken zijn tientallen stallingen in de stad beheert door collega’s, door De Baron vanaf eerste idee van verbetering tot aan oplevering na modernisering door verbouwing begeleidt. Ook dit was een opdracht van de gemeente Amsterdam, het stimuleren van fietsgebruik stond hierbij centraal.

Van 2006 tot 2014 Heeft De Baron een succesvol gerunde rijwielzaak aan de Amsterdamse Overtoom gehad met verkoop, reparatie en verhuur van fietsen en was een van de eerste in de stad die elektrische fietsen en scooters verkocht en deze ook verhuurde. Op enig moment had De Baron de grootste elektrische vloot van elektrische scooters voor verhuur in de stad. Menig activiteit en manifestatie werd geïnitieerd of bijgewoond om elektrisch rijden te promoten.

De Baron heeft regelmatig meegedacht en gewerkt om in allerlei opzichten de stad te verbeteren als het gaat om leefbaarheid en om te komen tot een groene stad.
De Baron is actief betrokken geweest bij diverse overlegsituaties met de gemeente, politie en andere overheidsdiensten om de positie van bewoners en ondernemers te versterken in de stad.

De Baron is overal actief, geen kreet maar een positieve instelling met ideeën en plannen om de leefbaarheid van de stad te bewaren en waar nodig te verbeteren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een doelstelling die hoog in het vaandel staat. Dit kan ook zakelijk zeer succesvol zijn.    

You may also like

Back to Top